Beste Dolphins,

Hebben we de afgelopen 2,5 maanden, vanaf medio maart, alles abrupt moeten annuleren. Zwembad dicht, geen handen of knuffels geven, thuis werken en niet duiken…….Vanaf 1 juni kunnen we gelukkig (heel voorzichtig) weer aan opleidingen en recreatie duiken gaan denken! Natuurlijk met in achtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.

De veranderingen volgen elkaar snel op en de protocollen hebben moeite om de wijzigingen bij te houden. Het meest recente duiksport protocol is van 11 mei. Wanneer de in dit protocol genoemde volgende stap (schema pagina 5) gemaakt kan worden, is nog niet duidelijk. Gezien de op dit moment verwachte maatschappelijke versoepelingen per 1 juni is het aannemelijk en redelijk deze algemene trend te volgen en te veronderstellen dat halverwege juni de volgende fase (grotere groepen en verenigingsactiviteiten) geëffectueerd zullen zijn. De volledige inhoud van het protocol (11 mei) kan je hier lezen. Voor buitenwater duiken is vooral bijlage 2 van belang. Hieronder sommen we de belangrijkste regels en aanbevelingen op:

  • vermijd drukte
  • houd 1,5 meter afstand
  • blijf thuis bij klachten of als je tot een risicogroep behoort
  • duikers die niet tot gezin behoren rijden afzonderlijk
  • Duik als buddypaar, of 1 instructeur met max 2 studenten.
  • Hou er rekening mee dat voorzieningen (nog) niet/beperkt open zijn
  • Gebruik bij voorkeur je eigen duikuitrusting
  • Beperk uitwisseling van huurapparatuur / desinfecteren

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen onze planning zonodig hierop aanpassen.

Blijf veilig en gezond.