Veelgestelde vragen

Duiken begint meer en meer een volkssport te worden. Overigens is sport ook een misleidende naam, het is veel meer een hobby. Toch zijn er nog steeds veel vragen en misverstanden over duiken. We proberen hiernaast de meest belangrijke te beantwoorden.
Topsport of Hobby?

Hoewel sommige sportduikers met sterke verhalen ons graag anders zouden willen doen geloven, behoef je echt geen supermens of topsporter te zijn om te kunnen duiken. De onderwater-sport leent zich niet voor competities. De naam sportduiken is dan ook enigszins ongelukkig gekozen. Duiken is een sportieve bezigheid, of nog beter: een hobby. Duiken kan zonder beperking door iedereen tussen de 14 en 70+ jaar beoefend worden, op voorwaarde dat men over een goede gezondheid (lichamelijk en geestelijk) beschikt.

Medische keuring

Als sportduiker moet je gekeurd worden. Dit kan gebeuren door iedere huisarts, zolang het niet je eigen huisarts is. Bij DOLPHIN wordt er collectief een keuring in de vereniging geregeld. Als je van plan bent om te gaan duiken is het misschien geen slecht idee vooraf met je eigen huisarts te overleggen of er geen medische bezwaren zijn, dit kan teleurstellingen voorkomen. Bij de keuring kunnen de richtlijnen van een normale sportkeuring aangehouden worden met dien verstande dat er extra aandacht besteed wordt aan het ademhalingssysteem, neus en keelholten en oren.

Is duiken gevaarlijk?

Water is voor een mens een ‘vijandige’ omgeving waarin hij zonder speciale voorzieningen (lees lucht toevoer) niet kan overleven. Toch is duiken niet gevaarlijker dan bijvoorbeeld het oversteken van een straat. Je moet echter weten wat je doet en bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De weinige ongevallen die met het duiken gebeuren zijn vrijwel zonder uitzondering te wijten aan menselijk falen: onvoldoende/slechte opleiding, onvoorzichtigheid, paniek of het bewust negeren van veiligheidsvoorschriften. Indien de duikregels in acht genomen worden is duiken een absoluut veilige sport. Duiken is een sport waarbij (zelf) discipline en een goede mentaliteit noodzakelijk zijn.

Nederlandse Onderwatersport Bond?


Duikteam Dolphin is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Welke op haar beurt onderdeel van de internationale duikorganisatie CMAS.

Binnen Dolphin kunnen we opleidend voor alle duikbrevetten en specialisaties tot en met het niveau van instructeur. Deze brevetten zijn wereldwijd erkend en staan hoog aangeschreven. Verder is de NOB de enige door de Nederlandse overheid erkende sport- duikorganisatie en tevens aangesloten bij het NOC/NSF.

Onze opleiding is ons paradepaardje. De instructeurs zorgen ervoor dat nieuwe leden op een prettige manier vertrouwd raken met het verblijf onder water en spelenderwijs aanleren hoe de duiksport veilig beoefend kan worden. Bij Dolphin wordt veel gedoken en veiligheid voor onze duikers staat daarbij op de eerste plaats.

Is er plaats voor een ervaren duiker?


Ben je al in het bezit van een brevet? PADIA, NAUI, IADS, VDTL of andere duikorganisatie. Voel je welkom bij onze duikvereniging. Gewoon voor de gezelligheid of om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Voor welke leeftijden?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fringilla, nulla sit amet volutpat adipiscing, enim velit molestie erat, nec ultricies nunc massa at arcu. Aipiscing, enim velit molestie erat, nec ultricies nunc massa at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet,

Is duiken duur?

Lidmaatschap Dolphin
Het lidmaatschap van Dolphin loopt van september tot augustus. De hoogte van de contribitie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.Voor het seizoen 2014-2015 bedraagt dit € 150 Euro.

Opleidingen Voor de opleidingen vragen we bij Dolphin geen vergoeding. De investering voor een opleiding is dus beperkt tot het lespakket bestaande uit een boek en de brevetregistratie kaart. Afhankelijk van de opleiding zijn de kosten hiervoor tussen de € 30,- en € 50,-.

Materiaal aanschaffen
Bij DOLPHIN hebben we beperkt verenigingsmateriaal dat je kunt huren. Dat betekent dat je gedurende je opleiding je eigen uitrusting moet gaan aanschaffen. Maar als je echt wilt gaan duiken heb je, na je opleiding, toch je eigen uitrusting nodig.

Het maken van aankoopbeslissingen is gezien het overvloedige aanbod zeker geen sinecure. De meer ervaren leden van de vereniging zijn je als duiker in spe gaarne van dienst met advies. Zeker als je overweegt tweedehands materiaal aan te schaffen is het van belang om over de kennis van een ervaren duiker te kunnen beschikken.

Hieronder een overzicht met richtbedragen en periode waarin je de aangegeven materialen dient aan te schaffen. De genoemde bedragen zijn richtprijzen voor basis materiaal. Het is makkelijk mogelijk om meer geld uit te geven. Voor het binnenwater (direct en december) is het beperkt mogelijk om de materialen te huren. De kosten hiervoor bedragen € 75,- voor het winterseizoen.

Uitrusting Wanneer Prijs
Masker Direct 40,-
Snorkel Direct 25,-
Binnenwatervinnen Direct 40,-
Loodgordel + 4 kg lood Direct 40,-
Subtotaal 145,-
Uitrusting Wanneer Prijs
Fles December 175,-
Automaat December 200,-
Manometer December 70,-
Trimvest December 275,-
Subtotaal 720,-
Uitrusting Wanneer Prijs
Wetsuite April 275,-
Schoentjes en handschoenen April 70,-
Buitenwatervinnen April 70,-
Horloge en dieptemeter of computer April 200,-
Kompas April 45,-
Duikmes April 45,-
Extra lood +/- 6 kg April 60,-
Subtotaal 760,-

Jeugd duiken

Welke leeftijd?
Bij Dolphin houden we een minimum leeftijd van 14 jaar aan om aan de opleiding mee te kunnen doen. En dan uitsluitend indien de ouders meeduiken. Over de achtergronden waarom we tot deze minimum leeftijd zijn gekomen, willen we graag meer vertellen.

De Nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde adviseerd om met kinderen onder de 14 jaar niet in buitenwater te duiken. Aan deze richtlijn hebben wij ons geconformeerd.

Er wordt over de gehele wereld al lange tijd door jeugdige duikers gedoken. De laatste jaren zien we zelfs dat de grootste duikorganisaties geen problemen zien voor jeugdige duikers vanaf 8 jaar, mits dit onder begeleiding van ter zake kundige instructeurs plaats vindt. Voor het bepalen van een geschikte leeftijd voor het duiken met perslucht is het zeer moeilijk om een exacte leeftijd te geven. Er spelen twee factoren een belangrijke rol in deze overwegingen;

1) de lichamelijke gevolgen voor kinderen
2) de capaciteit van het kinderen om verantwoordelijkheid te dragen en zich te concentreren

De lichaamlijke gevolgen
Naar de lichamelijke gevolgen van het duiken met perslucht door jeugdige duikers is nog weinig onderzoek gedaan. Het doen van proeven op jeugdige personen is natuurlijk onacceptabel. Op theoretische gronden zijn er verschillende redenen te bedenken waarom de start met de duiksport niet op een te jonge leeftijd moet zijn. Over het algmeen worden volgende richtlijnen gebruikt:

Tot 8 jaar
Bij kinderen tot 8 jaar is het longblaasjessysteem onvoldoende ontwikkeld en kwetsbaar. De long heeft tot die leeftijd bovendien te weinig elasticiteit. Er wordt in het algemeen ontraden om kinderen tot 8 jaar met perslucht te laten duiken. Zelfs niet op zeer geringe diepte (bijv. 50 cm).

Van 8 t/m 12 jaar
Bij deze groep wordt aangeraden om niet in het buitenwater te duiken en de duiksport niet (te) intensief te beoefenen. Eén of twee uur per week op geringe diepte in een zwembad (tot 3 meter) wordt algemeen als risicoloos beschouwd. Natuurlijk dient dit wel onder begeleiding van daartoe bevoegde instructeurs te geschieden.

12 jaar en ouder
Vanaf 12 jaar kant een kind het open water of 1* brevet behalen waarmee zij tot een maximale diepte van 10 meter (in water zonder stroming) mogen duiken onder begeleiding van een buddy die minimaal rescue- of 3-sters duiker moet zijn. Bedenk hierbij echter dat de duiksport niet alleen uit het beheersen van een aantal technieken bestaat, maar ook uit het dragen van verantwoordelijkheid en het inschatten van situaties. In praktijk beheersen deze jeugdige duikers de technieken zeer snel, maar het dragen van verantwoordelijkheid is op deze leeftijd vaak moeilijk en/of onmogelijk. Men adviseerd dan ook om deze leeftijdgroep alleen in overleg met een instructeur te laten duiken. Ook de opleidingen van deze groep zal anders moeten verlopen dan bij een volwassene. Bij de volwassene is de opleiding er op gericht om zo snel mogelijk in het buitenwater te gaan duiken. Bij de jeugd echter zal een aangepaste opleiding dienen te worden gegeven, waarbij veel meer tijd in het zwembad dient te worden besteed.

De belasting van de rug
Het postuur van de (zeer) jeugdige duiker zal over het algemeen aanmerkelijk kleiner zijn dan van een volwassene. Een goed passende uitrusting is belangrijk voor de veiligheid en voor de fysieke belasting van het kind. Met name de duikfles zal zo gekozen moeten worden dat de rug van het kind niet te zwaar belast wordt. De kleintjes zullen over het algemeen het meest gebaat zijn met een fles van 4-, of 5 liter. Als het kind rond de 12 jaar is en een flink postuur heeft, is een 7 liter fles een goede optie. Laat kinderen niet met 10 liter (of grotere) flessen duiken. De belasting van de rug is dan veel te groot. Door voor een goede pasvorm en kwaliteit van het vest te kiezen, wordt het gewicht van de fles op een verantwoorde wijze over het lichaam verdeeld. Ook voor de ademautomaat zal voor een model met zeer geringe ademweerstand gekozen moeten worden (max. 15 mbar). De duikuitrusting voor de jeugdige duikers is veel kritischer dan voor de volwassenen. Tenslotte werken we hier met een kwetsbare groep die nog een (zeer) lang leven moet doen met hun gezondheid. De uitrusting moet om die reden dan ook zorgvuldig gekozen worden. Dit dient altijd in overleg te geschieden de betreffende instructeur die de opleiding van het betreffende kind verzorgt.

Koude
De jeugdige duiker zal veel gevoeliger voor koude zijn dan een volwassene. De verhouding oppervlakte versus inhoud is voor het jonge kind veel ongunstiger dan voor een volwassene. Ook is de vetmassa bij de volwassene veel groter dan bij de jonge duiker. Het resultaat is een slechtere isolatie tegen koude. Geadviseerd wordt om de jeugd zelfs in een verwarmt zwembad een isolerend pak te laten dragen. Tijdens duiken in het buitenwater is een goed passend kwaliteit pak van levensbelang. Ook dienen de buitenduiken niet bij extreme koude plaats te vinden, zelfs niet met een goed duikpak.

Opleidings mogelijkheden

NOB/CMAS
Duikteam Dolphin is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Welke op haar beurt onderdeel van de internationale duikorganisatie CMAS.

Binnen Dolphin kunnen we opleidend voor alle duikbrevetten en specialisaties tot en met het niveau van instructeur. Deze brevetten zijn wereldwijd erkend en staan hoog aangeschreven. Verder is de NOB de enige door de Nederlandse overheid erkende sport- duikorganisatie en tevens aangesloten bij het NOC/NSF.

Opleiding is ons paradepaardje. Enthousiaste instructeurs zorgen ervoor dat nieuwe leden op een prettige manier vertrouwd raken met het verblijf onder water en spelenderwijs aanleren hoe de duiksport veilig beoefend kan worden. Bij Dolphin wordt veel gedoken en veiligheid voor onze duikers staat daarbij op de eerste plaats.

DAN
DAN Europe (Divers Alert Network Europe) is een internationale non-profit medische en research organisatie met bijna 100.000 leden welke zich richt op veiligheid en gezondheid van duikers. Dolphin kan ook DAN duikmedische training tot en met instructeursniveau aanbieden.

beton barbekü